ETUSIVU  |  YHDISTYS  |  PALVELUT  |  LAHJOITUKSET

Tervetuloa kotisivuillemme!

Lähimmäisapu ry tarjoaa hoiva- ja siivouspalveluita vanhuksille, vammaisille henkilöille ja sairaille. Yhdistyksen antaman avun turvin asiakas voi elää omassa kodissaan elämänsä loppuun saakka, jos hän näin itse haluaa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhteystiedot

Lähimmäisapu ry
Elsankuja 2
02230 Espoo

Puhelin: (09) 412 8188
045 267 0030 (hoiva)
045 267 0020 (siivous)
050 520 6301 (toiminnanjohtaja)

Sähköposti: toimisto@lahimmaisapu.fi

Henkilötietojen käsittely Lähimmäisapu ry:ssä

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus (2016/679) on astunut voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa, edistää henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja estää henkilötietojen väärinkäyttöä. Noudatamme kaikessa toiminnassamme asetuksen ja lainsäädännön asettamia velvoitteita henkilötietojen käsittelystä.

Mitä henkilötietoja keräämme ja niiden keräämisen tarkoitus

Keräämme toimintamme tarkoituksen kannalta vain tarpeellista ja välttämätöntä tietoa. Keräämme tietoja palvelun toteuttamiseksi, vastataksemme yhteydenotto- tai palvelupyyntöihin sekä voidaksemme viestiä asiakkaille.

Asiakkaan yksilöinti ja yhteystiedot:

- nimi, syntymävuosi, osoite, ovikoodi, puhelinnumero

- mahdollinen lähiomainen ja edunvalvoja ja heidän yhteystiedot

Asiakkaan palvelun järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvät tiedot:

- asumista koskevat tiedot

- terveystiedot

- palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot

- tiedot ovat digitaalisessa tai manuaalisessa muodossa

- tilastointiin liittyvät tiedot

Keräämme tietoa suoraan asiakkaalta, asiakkaan edunvalvojalta tai asiakkaan suostumuksella omaiselta tai kunnan kotihoidolta. Tietojen kerääminen perustuu asiakkaan kirjalliseen suostumukseen.

Tietojen rekisteröinnistä kerrotaan myös suullisesti asiakaspalvelutilanteessa asiakkaan ensikontaktin yhteydessä. Tietosuojaseloste on nähtävillä Lähimmäisapu ry:n internet-sivuilla www.lahimmaisapu.com.


Tietojen käsittely ja luovuttaminen

Tietoja käsitellään asianmukaisesti ja huolellisesti eikä tietoa jaeta ilman suostumusta eteenpäin. Henkilökuntamme on perehdytetty tietosuoja- ja tietoturva-asioihin ja käytämme tietoturvallisia menetelmiä ja välineitä työssämme.

Tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika, joka riippuu kerätyn tiedon tarkoituksesta.


Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksessa säädetään rekisteröidyn oikeuksista omiin tietoihinsa. Näihin oikeuksiin kuuluvat mm., oikeus tarkastaa omat tietonsa, oikeus saada virheet korjatuiksi, oikeus peruuttaa suostumus.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Oikaisupyyntö tehdään aina kirjallisesti ja se osoitetaan rekisterinpitäjälle. (osoite alla)

 

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Lähimmäisapu ry

Elsankuja 2

02230 Espoo

Y-tunnus: 0555797-5
Yhteyshenkilö: Pirjo Johtonen, toiminnanjohtaja@lahimmaisapu.fi, 050-520 6301